نوع آگهی : درخواست
روشن(املاک خانه ایران) روشن(املاک خانه ایران)
خ نبرد شمالی نبی اکرم پ 120
فعالیت در زمینه خرید وفروش و رهن و مشارکت شاختمان در منطقه 14 تهران
درخواست خرید آپارتمان
برای ثبت درخواست بازدید وارد حساب کاربری خود شوید
کد
1194079
آخرین بروزرسانی
1401/11/04
زمان ثبت
1401/11/04
محدوده
حداقل قیمت 4,200,000,000(تومان)
حداکثر قیمت 4,700,000,000(تومان)
حداقل تعداد اتاق دو
حداکثر سال ساخت 10 سال ساخت
پارکینگ داشته باشد
آسانسور داشته باشد

سایر آگهی‌های مشاور

درخواست اجاره آپارتمان
300,000,000 : رهن
7,000,000 : اجاره
درخواست خرید آپارتمان
1,600,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
4,200,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
2,000,000,000 : قیمت
درخواست اجاره آپارتمان
400,000,000 : رهن
توافقی : اجاره
درخواست اجاره آپارتمان
350,000,000 : رهن
4,000,000 : اجاره
درخواست خرید آپارتمان
1,500,000,000 : قیمت
درخواست اجاره ویلا
800,000,000 : رهن
توافقی : اجاره
درخواست خرید آپارتمان
2,000,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
1,800,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
2,300,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
4,700,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
2,600,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
1,600,000,000 : قیمت
فروش آپارتمان 92 متری
2,800,000,000 : قیمت
30,434,783 : متـری
درخواست اجاره آپارتمان
150,000,000 : رهن
9,000,000 : اجاره
فروش ویلا 92 متری
4,150,000,000 : قیمت
45,108,696 : متـری
درخواست اجاره آپارتمان
300,000,000 : رهن
3,000,000 : اجاره
درخواست خرید ویلا
6,500,000,000 : قیمت
درخواست اجاره آپارتمان
370,000,000 : رهن
توافقی : اجاره
درخواست خرید آپارتمان
2,100,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
2,100,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
1,750,000,000 : قیمت
درخواست خرید ویلا
6,000,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
1,500,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
3,200,000,000 : قیمت
درخواست اجاره آپارتمان
100,000,000 : رهن
3,000,000 : اجاره
درخواست خرید آپارتمان
1,900,000,000 : قیمت
درخواست اجاره آپارتمان
300,000,000 : رهن
توافقی : اجاره
درخواست خرید آپارتمان
3,700,000,000 : قیمت
درخواست اجاره آپارتمان
320,000,000 : رهن
توافقی : اجاره
فروش آپارتمان 54 متری
2,200,000,000 : قیمت
40,740,741 : متـری
فروش آپارتمان 54 متری
2,200,000,000 : قیمت
40,740,741 : متـری
درخواست خرید آپارتمان
1,900,000,000 : قیمت
درخواست اجاره آپارتمان
250,000,000 : رهن
12,000,000 : اجاره
درخواست خرید آپارتمان
4,700,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
4,000,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
2,500,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
2,100,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
2,200,000,000 : قیمت
درخواست اجاره آپارتمان
300,000,000 : رهن
10,000,000 : اجاره
درخواست اجاره آپارتمان
150,000,000 : رهن
5,000,000 : اجاره
درخواست خرید آپارتمان
5,500,000,000 : قیمت
فروش آپارتمان 56 متری
1,700,000,000 : قیمت
30,357,143 : متـری
درخواست خرید آپارتمان
1,300,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
2,600,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
1,900,000,000 : قیمت
درخواست اجاره آپارتمان
170,000,000 : رهن
3,000,000 : اجاره
درخواست خرید آپارتمان
2,700,000,000 : قیمت
درخواست اجاره آپارتمان
300,000,000 : رهن
8,000,000 : اجاره
درخواست خرید آپارتمان
2,000,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
6,500,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
2,000,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
1,700,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
2,400,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
1,800,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
2,200,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
1,400,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
3,300,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
1,400,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
1,400,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
1,350,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
1,350,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
2,500,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
2,400,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
6,000,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
1,900,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
190,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
2,400,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
1,850,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
1,650,000,000 : قیمت
اجاره آپارتمان 70 متری
300,000,000 : رهن
توافقی : اجاره
درخواست خرید آپارتمان
2,000,000,000 : قیمت
اجاره ویلا و خانه 92 متری
600,000,000 : رهن
7,500,000 : اجاره
اجاره آپارتمان 68 متری
50,000,000 : رهن
9,000,000 : اجاره
اجاره آپارتمان 45 متری
250,000,000 : رهن
توافقی : اجاره
اجاره آپارتمان 50 متری
320,000,000 : رهن
توافقی : اجاره
درخواست خرید آپارتمان
2,000,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
2,000,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
1,550,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
3,400,000,000 : قیمت
درخواست اجاره آپارتمان
100,000,000 : رهن
5,000,000 : اجاره
اجاره آپارتمان 55 متری
200,000,000 : رهن
3,000,000 : اجاره
اجاره مغازه 70 متری
750,000 : رهن
15,000,000 : اجاره
فروش ویلا 126 متری
8,500,000,000 : قیمت
67,460,317 : متـری
درخواست خرید آپارتمان
4,200,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
3,000,000,000 : قیمت
اجاره آپارتمان 100 متری
350,000,000 : رهن
7,000,000 : اجاره
فروش آپارتمان 130 متری
4,100,000,000 : قیمت
31,538,462 : متـری
فروش آپارتمان 84 متری
2,500,000,000 : قیمت
29,761,905 : متـری
صفحه اصلی
ثبت آگهی
ابزار ها
میزکارمن
پشتیبانی آنلاین