روشن(املاک خانه ایران) روشن(املاک خانه ایران)
خ نبرد شمالی نبی اکرم پ 120
فعالیت در زمینه خرید وفروش و رهن و مشارکت شاختمان در منطقه 14 تهران
درخواست اجاره مغازه
برای ثبت درخواست بازدید وارد حساب کاربری خود شوید
کد
1207560
آخرین بروزرسانی
1402/03/04
زمان ثبت
1402/03/03
محدوده
تهران / تهران / ارجمندی
حداکثر ودیعه 500,000,000(تومان)
حداکثر اجاره 10,000,000(تومان)
حداقل متراژ 20
حداکثر سال ساخت 19 سال ساخت

سایر آگهی‌های مشاور

درخواست اجاره آپارتمان
200,000,000 : رهن
8,000,000 : اجاره
درخواست اجاره مغازه
500,000,000 : رهن
10,000,000 : اجاره
درخواست خرید آپارتمان
7,500,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
3,500,000,000 : قیمت
درخواست اجاره آپارتمان
370,000,000 : رهن
توافقی : اجاره
درخواست خرید آپارتمان
4,700,000,000 : قیمت
درخواست اجاره آپارتمان
400,000,000 : رهن
40,000,000 : اجاره
درخواست خرید آپارتمان
3,000,000,000 : قیمت
درخواست اجاره ویلا
800,000,000 : رهن
توافقی : اجاره
درخواست خرید آپارتمان
4,700,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
2,500,000,000 : قیمت
درخواست خرید کلنگی
16,000,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
5,000,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
3,000,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
2,800,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
2,200,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
8,000,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
4,500,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
3,000,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
2,600,000,000 : قیمت
درخواست خرید ویلا
3,500,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
2,700,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
3,200,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
6,000,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
8,000,000,000 : قیمت
درخواست اجاره آپارتمان
400,000,000 : رهن
توافقی : اجاره
درخواست اجاره آپارتمان
350,000,000 : رهن
توافقی : اجاره
درخواست خرید آپارتمان
2,700,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
2,800,000,000 : قیمت
فروش آپارتمان 84 متری
3,500,000,000 : قیمت
41,666,667 : متـری
درخواست خرید آپارتمان
5,500,000,000 : قیمت
فروش آپارتمان 54 متری
2,400,000,000 : قیمت
44,444,444 : متـری
درخواست اجاره آپارتمان
80,000,000 : رهن
4,500,000 : اجاره
درخواست خرید آپارتمان
5,000,000,000 : قیمت
درخواست اجاره آپارتمان
300,000,000 : رهن
2,000,000 : اجاره
درخواست اجاره آپارتمان
300,000,000 : رهن
توافقی : اجاره
فروش ویلا 92 متری
4,150,000,000 : قیمت
45,108,696 : متـری
درخواست خرید آپارتمان
4,500,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
1,900,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
2,000,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
1,400,000,000 : قیمت
درخواست اجاره دفترکار
600,000,000 : رهن
5,000,000 : اجاره
درخواست خرید آپارتمان
2,100,000,000 : قیمت
درخواست اجاره آپارتمان
300,000,000 : رهن
7,000,000 : اجاره
درخواست خرید آپارتمان
1,600,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
4,200,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
2,000,000,000 : قیمت
درخواست اجاره آپارتمان
400,000,000 : رهن
توافقی : اجاره
درخواست اجاره آپارتمان
350,000,000 : رهن
4,000,000 : اجاره
درخواست خرید آپارتمان
1,500,000,000 : قیمت
درخواست اجاره ویلا
800,000,000 : رهن
توافقی : اجاره
درخواست خرید آپارتمان
2,000,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
1,800,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
2,300,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
4,700,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
2,600,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
1,600,000,000 : قیمت
درخواست اجاره آپارتمان
150,000,000 : رهن
9,000,000 : اجاره
درخواست اجاره آپارتمان
300,000,000 : رهن
3,000,000 : اجاره
درخواست خرید ویلا
6,500,000,000 : قیمت
درخواست اجاره آپارتمان
370,000,000 : رهن
توافقی : اجاره
درخواست خرید آپارتمان
2,100,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
2,100,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
1,750,000,000 : قیمت
درخواست خرید ویلا
6,000,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
1,500,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
3,200,000,000 : قیمت
درخواست اجاره آپارتمان
100,000,000 : رهن
3,000,000 : اجاره
درخواست خرید آپارتمان
1,900,000,000 : قیمت
درخواست اجاره آپارتمان
300,000,000 : رهن
توافقی : اجاره
درخواست خرید آپارتمان
3,700,000,000 : قیمت
درخواست اجاره آپارتمان
320,000,000 : رهن
توافقی : اجاره
فروش آپارتمان 54 متری
2,200,000,000 : قیمت
40,740,741 : متـری
درخواست خرید آپارتمان
1,900,000,000 : قیمت
درخواست اجاره آپارتمان
250,000,000 : رهن
12,000,000 : اجاره
درخواست خرید آپارتمان
4,700,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
4,000,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
2,500,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
2,100,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
2,200,000,000 : قیمت
درخواست اجاره آپارتمان
300,000,000 : رهن
10,000,000 : اجاره
درخواست اجاره آپارتمان
150,000,000 : رهن
5,000,000 : اجاره
درخواست خرید آپارتمان
5,500,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
1,300,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
2,600,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
1,900,000,000 : قیمت
درخواست اجاره آپارتمان
170,000,000 : رهن
3,000,000 : اجاره
درخواست خرید آپارتمان
2,700,000,000 : قیمت
درخواست اجاره آپارتمان
300,000,000 : رهن
8,000,000 : اجاره
درخواست خرید آپارتمان
2,000,000,000 : قیمت
صفحه اصلی
ثبت آگهی
ابزار ها
میزکارمن
پشتیبانی آنلاین